Cùng với cả nước, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Để đáp ứng được điều đó, hàng năm các trường Đại học trên địa bàn đã đào tạo trên 1.000 sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Tuy nhiên, hiện tại ở ĐBSCL Trường Đại học Cần Thơ và các đại học liên kết được phép đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng với số lượng tốt nghiệp còn rất hạn chế so với nhu cầu phát triển của khu vực. Chính vì vậy, việc mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng là nhu cầu bức thiết nhằm góp phần giúp ĐBSCL thực hiện tốt những mục tiêu nói trên.

        Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo Quyết định số 54/2006/QĐ.TTg ngày 9/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã có 09 khoa, tổ chức đào tạo 18 chuyên ngành đại học thuộc các loại hình chính quy, liên thông với 27.897 sinh viên; có 18.125 sinh viên đã tốt nghiệp. Đó chính là đóng góp lớn của Trường Đại học Tây Đô vào sự phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội ở khu vực ĐBSCL. Trong đó, có các ngành đào tạo như Tài chính – ngân hàng, Kế toán, Quản trị - Kinh doanh, Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh quốc tế….đóng góp trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo. Khoa hiện có 38 giảng viên cơ hữu gồm: 01 Giáo sư,04 Phó Giáo sư 10 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ và 07 Đại học. Quá trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính Ngân hàng đến nay đã có 04 khóa đã tốt nghiệp với hơn 1.087 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy.
         Trước nhu cầu học tập và yêu cầu cần thiết cung cấp nguồn nhân lực có trình độ sau đại học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL, Trường Đại học Tây Đô đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Hiện tại, Trường đã có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, hoàn tất ở mọi phương diện theo quy định chung của Bộ về việc mở ngành đào tạo nói trên, và đã tuyển sinh được 02 khóa.
Chương trình đào tạo được xây dựng với thời gian học tập hai năm có 60 tín chỉ gồm các môn chung, môn bắt buộc, môn tự chọn và luận văn tốt nghiệp. Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, (2) Đại học Ngoại thương, (3)Đại học Cần Thơ, (4) Đại học Sydney – Úc.
Đội ngũ giảng viên cơ hữu với 15 giảng viên có trình độ Tiến sĩ đảm nhận được phần lớn các học phần của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Trường có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao, có kinh nghiệm đào tạo Thạc sĩ từ các trường khác là: Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế TP.HCM... Cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy của Trường như: phòng học, thư viện, máy chiếu và phòng máy vi tính đáp ứng tốt yêu cầu học tập và nghiên cứu của học viên.
        Với những lẽ trên, Trường Đại học Tây Đô trở thành một cơ sở đào tạo trình độ Thạc sĩ có uy tín và chất lượng cao ở khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Toàn bộ thông báo tuyển sinh thạc sĩ đã được đưa lên trang web của cơ sở đào tạo tại địa chỉ: http://www.tdu.edu.vn.

                                                                                      *****o0o*****        

 

Go to top