Thứ bảy, ngày 24/9/2016, phối hợp cùng với Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Sau đại học đã tổ chức 02 Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 08 học viên, bao gồm 06 học viên lớp Cao học QTKD khóa I- đợt 2 và 02 học viên lớp Cao học QTKD khóa 2A. Ngoài các vị Phó giáo sư, Tiến sĩ cơ hữu của Trường Đại học Tây Đô, nhà trường còn mời thêm một số vị Phó giáo sư và Tiến sĩ ở Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Nhìn chung, đa số các học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ đều có đầu tư tốt vào luận văn và hình thức trình bày luận văn đáp ứng theo quy định của nhà trường đề ra.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận văn

 

    

 

 

Go to top