Attachments:
Download this file (Các mẫu BVLV thạc sĩ.doc)Các mẫu BVLV thạc sĩ.doc[ ]63 kB

    

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ

                1.Hình thức trình bày luận văn:

Xem hướng dẫn chi tiết theo Quy định hình thức trình bày luận văn thạc sĩ 

          2.Thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

-     Đã học xong và đạt yêu cầu tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

-      Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ (có Bản nhận xét và xác nhận đồng ý cho bảo vệ - mẫu 2)

-     Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đối với khóa học

-     Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

Học viên cao học (HVCH) nộp đủ hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn cho Khoa đào tạo Sau Đại học gồm:

-         Đơn đăng ký bảo vệ (mẫu 1)

-         Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2)

-         Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3)

-         Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có thị thực sao y

-         2 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y, đem theo bản chính để đối chiếu)

-         Trang thông tin luận văn (mẫu 4)

-         06 quyển luận văn (đóng bìa cứng hay bìa mềm màu xanh; không được đóng gáy xoắn)

-         Bản sao công trình khoa học (nếu có):

+ Nếu đề tài NCKH: Nộp bản sao biên bản nghiệm thu, thuyết minh ĐC NC

+ Nếu là bài báo KH: Nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo 

3.Chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ

-         Trong thời hạn tối đa 10 ngày HVCH phải hoàn tất việc chỉnh sửa luận văn thep góp ý của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

-         Sau khi chỉnh sửa xong HVCH phải trình luận văn và văn bản xác nhận chỉnh sửa luận văn (mẫu 7)cho CBHDvà 2 cán bộ phản biện để được xác nhận đã hoàn tất chỉnh sửa.

      4.Nộp luận văn lưu tại Khoa đào tạo Sau Đại học và thư viện Trường

HVCH nộp bản xác nhận chỉnh sửa luận văn cho Khoa Đào tạo Sau Đại học, đồng thời khoa sẽ cung cấp 1 bản quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn cho HVCH.

HVCH nộp 02 quyển luận văn đóng bìa cứng chữ nhũ vàng có trang quyết định thành lập hội đồng sau trang phụ bìa + 01 CD lưu file luận văn (01 quyển gửi cho Khoa Đào tạo Sau Đại học và 01 quyển gửi cho Thư viện Trường)

       5. Hồ sơ xét cấp bằng thạc sĩ

HVCH nộp cho Khoa đào tạo Sau Đại học :

-         Biên nhận nộp luận văn của Thư viện Trường

-         2 ảnh chân dung 3cm*4cm (Nam mặc áo sơ mi có cravat, nữ áo dài)

       6. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và văn bằng thạc sĩ:

-         Giấy chứng nhận tốt nghiệp: HVCH được quyền đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp vào ngày nộp biên nhận luận văn của Thư viện cho Khoa. Sau 20 ngày nếu không có khiếu nại gì về luận văn, HVCH được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp.

-         Văn bằng thạc sĩ: Thông tin về lễ trao bằng sẽ được thông báo trên trang web Trường, Khoa.

Cần Thơ, ngày  6  tháng  6  năm 2016

 KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                                                                                                                                                                                      P.TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                                                (đã ký) 

Go to top