Sau hơn 02 tháng được phân công người hướng dẫn và nhận đề tài, ngày 07/4/2016 học viên lớp cao học ngành Quản trị Kinh doanh khóa 2A đã báo cáo đề cương chi tiết  tại phòng học D41- Dãy nhà D, Trường Đại học Tây Đô.

Buổi báo cáo được chia thành nhiều đợt và mỗi đợt báo cáo có sự tham dự của các GS, PGS, TS có nhiều kinh nghiệm, ở những trường Đại học có uy tín tại vùng ĐBSCL.

Các anh chị học viên có tên trong danh sách báo cáo đề cương chi tiết lần lượt lên báo cáo lý do chọn đề tài, mục tiêu của đề tài, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, những tài liệu mà đề tài sử dụng để xử lý số liệu. Các thành viên Hội đồng đưa ra nhận xét và góp ý cho từng đề tài giúp cho các học viên thuận lợi hơn trong việc tiếp tục nghiên cứu đề tài để hoàn thành luận văn.

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo

Buổi báo cáo có đông đảo các anh chị học viên tham gia, tham dự báo cáo đề cương chi tiết

Lớp trưởng lớp cao học ngành QTKD khóa 2A báo cáo đề cương chi tiết

TS.Nguyễn Hữu Đặng đọc quyết định danh sách học viên tham gia báo cáo đề cương chi tiết

Go to top