Trường Đại học Tây Đô đã trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều đóng góp lớn vào sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo. Đặc biệt là công tác đào tạo Sau Đại học luôn được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm. Cho đến nay, Trường chính thức được Bộ Giáo Dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ của hai chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng.

Thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị và sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Khoa đào tạo Sau Đại học đã phối hợp với các phòng ban và các khoa chuyên môn tiến hành soạn thảo các đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ như: Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Anh, Xây dựng, Tin học, Nuôi trồng Thủy sản…

Nếu được sự cho phép của Bộ GD & ĐT, quy mô đào tạo Sau Đại học của Trường ngày càng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ có trình độ cao cho khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

 

Go to top