BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

       
                 

                                                              DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ                                                                     CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2019

                 

TT

MSHV

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG DẪN

NGÀY

TT BC

PHÒNG

GHI CHÚ

1

1660340201012

Trần Thị Hồng

Định

01/01/1975

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng HD Bank chi nhánh Cần Thơ

TS.Phan Anh Tú

29/12/2019

1

D41

 

2

1660340201093

Phạm Thu

Hồ

29/10/1977

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc An Giang

PGS.TS.Phạm Lê Thông

29/12/2019

2

D41

 

3

1760340201022

Nguyễn Hoàng

Nhân

11/11/1989

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cái Răng thành phố Cần Thơ

HD1:TS.Nguyễn Đức Thanh-HD2:TS.Trần Kiều Nga

29/12/2019

3

D41

 

4

1760340201027

Trần Văn

Quân

11/8/1982

Các yếu tố tác động đến hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thới Lai - Cần Thơ 2

PGS.TS.Võ Văn Dứt

29/12/2019

4

D41

 

5

1760340201043

Trần Ngọc

Trâm

02/01/1980

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

PGS.TS.Võ Văn Dứt

29/12/2019

5

D41

 

6

1560340201025

Đỗ Thành

Nhân

27/6/1979

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Cần Thơ

PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

29/12/2019

1

D41

 

7

1560340201038

Nguyễn Hữu

Thọ

29/10/1978

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn để khởi nghiệp kinh doanh của người dân tại thành phố Cần Thơ

TS.Phan Anh Tú

29/12/2019

2

D41

 

8

1560340201053

Lê Thị Như

Ý

16/8/1990

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô

HD1:TS.Trần Kiều Nga-HD2:TS.Trần Thị Kiều Trang

29/12/2019

3

D41

 
Go to top