BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

       
                 

                                                       DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ                                                                     CHUYÊN NGÀNH  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2019

                 

TT

MSHV

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG DẪN

NGÀY

TT BC

PHÒNG

GHI CHÚ

1

1660340201011

Phạm Tấn

Đạt

10/02/1988

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của công chức kho bạc nhà nước Cần Thơ

PGS.TS.Huỳnh Trường Huy

28/12/2019

1

D41

 

2

1560340201005

Nguyễn Ngọc Minh

Đào

28/9/1989

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của khách hàng tại tỉnh Hậu Giang

PGS.TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi

28/12/2019

2

D41

 

3

1660340201033

Lý Tuấn

Kiệt

03/7/1977

Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển TPHCM chi nhánh Sóc Trăng

TS.Trần Quốc Tuấn

28/12/2019

3

D41

 

4

1760340201008

Mã Hà

Giang

24/6/1989

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cờ Đỏ

PGS.TS.Huỳnh Trường Huy

28/12/2019

4

D41

 

5

1660340201129

Nguyễn Phương

Trang

08/11/1988

Phân tích các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng thương mại trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ trồng lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Đào Duy Huân

28/12/2019

5

D41

 

6

1660340201035

Huỳnh Thiên

Kim

01/2/1978

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn Quận Ô Môn thành phố Cần Thơ

TS.Nguyễn Minh Tiến

28/12/2019

1

D41

 

7

1660340201102

Nguyễn Thị Kim

Nguyên

20/11/1994

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

TS.Nguyễn Minh Tiến

28/12/2019

2

D41

 

8

1660340201053

Võ Thị Hồng

Nhung

16/2/1987

Các yếu tố tác động đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh An Giang

TS.Tô Thiện Hiền

28/12/2019

3

D41

 

9

1560340201045

Trần Minh

Trí

18/9/1988

các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh An Giang

PGS.TS.Trương Đông Lộc

28/12/2019

4

D41

 

10

1660340201020

Huỳnh Thị Xuân Hiền

 

Các yếu tố tài chính tác động đến khả năng sinh lời tại công ty cổ phần dược Hậu Giang

TS.Nguyễn Minh Tiến

28/12/2019

5

D41

 

11

1660340301014

Tô Ngọc

31/01/1980

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

TS.Lê Hoàng Phúc

28/12/2019

6

D41

KT

Go to top