BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

         
                     

                      DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ                                                                                                                                                                CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2019

                     

STT

MSHV

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG DẪN

NGÀY

TT BC

PHÒNG

GHI CHÚ

1

1760340102012

Đặng Ngọc

Giàu

1980

Các nhân tố ảnh hưởng quyết định của sinh viên đăng ký học tại trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS.Lưu Thanh Đức Hải

29/12/2019

1

Hội thảo

sáng

2

1560340102140

Đặng Thanh

Trang

21/04/1989

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ

PGS.TS.Nguyễn Phú Son

29/12/2019

2

Hội thảo

sáng

3

178340101083

Lê Thị Kim

Phụng

11/02/1982

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi

29/12/2019

3

Hội thảo

sáng

4

1660340102051

Phan Đình

Huấn

17/11/1986

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé máy bay Cần Thơ - Hà Nội qua   trang Web vietnamairlines.com của khách hàng

TS.Nguyễn Tiến Dũng

29/12/2019

4

Hội thảo

sáng

5

1660340102022

Nguyễn Kim

Phượng

01/8/1981

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Bùi Văn Trịnh

29/12/2019

5

Hội thảo

sáng

6

1660340102005

Nguyễn Thị

Diễm

02/9/1974

Các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng và gắn kết với tổ chức của viên chức Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Đào Duy Huân

29/12/2019

6

Hội thảo

sáng

Go to top