BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

         
                     

                     DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠCSĨ                         CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2019

                     

STT

MSHV

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG DẪN

NGÀY

TT BC

PHÒNG

GHI CHÚ

1

1760340102035

Nguyễn Ngọc

Quân

10/9/1988

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì của các đại lý ô tô tại thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Huỳnh Trường Huy

28/12/2019

1

P.Hội thảo

Sáng

2

1660340102057

Phan Ngọc

Khương

02/8/1981

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Võ Khắc Thường

28/12/2019

2

P.Hội thảo

Sáng

3

1760340102019

Nguyễn Văn

Liền

05/5/1985

Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Ngọc Tùng

PGS.TS.Lưu Thanh Đức Hải

28/12/2019

3

P.Hội thảo

Sáng

4

1760340102031

Lưu Vũ

Phong

26/11/1980

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của người dân tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang

PGS.TS.Võ Khắc Thường

28/12/2019

4

P.Hội thảo

Sáng

5

178340101070

Dương Tấn

Hiển

07/7/1970

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khối hành chính tại thành phố Cần Thơ đến năm 2025

TS.Nguyễn Ngọc Minh

28/12/2019

5

P.Hội thảo

Sáng

6

1660340102044

Lê Thúy

Bình

20/5/1992

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Toyota Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2024

PGS.TS.Võ Khắc Thường

28/12/2019

1

P.Hội thảo

chiều

7

1760340102009

Tiêu Thanh

Đoàn

25/02/1976

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô số tự động thương hiệu Toyota của khách hàng tại thành phố Cần Thơ

TS.Nguyễn Phước Quý Quang

28/12/2019

2

P.Hội thảo

chiều

8

1660340102059

Lê Minh

Luân

01/01/1988

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với nhãn hàng Bocalex của công ty cổ phần Dược Hậu Giang: Qua khảo sát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

PGS.TS.Đào Duy Huân

28/12/2019

3

P.Hội thảo

chiều

9

178340101064

Trần Thị Mỹ

Duyên

03/9/1989

Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Đào Duy Huân

28/12/2019

4

P.Hội thảo

Chiều

Go to top