BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

         
                     

     DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2019

                     

STT

MSHV

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG DẪN

NGÀY

TT BC

PHÒNG

GHI CHÚ

1

1660340102006

Nguyễn Trí

Dũng

21/4/1986

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang

TS.Nguyễn Phước Quý Quang

21/12/2019

1

D42

sáng

2

1660340102050

Nguyễn Trung

Hiếu

12/4/1980

Chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang đến năm 2025

PGS.TS.Phan Văn Thơm

21/12/2019

2

D42

sáng

3

1760340102013

Lương Nguyễn Chí

Hảo

20/02/1992

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua lại bảo hiểm vật chất xe ô tô của khách hàng tại công ty Bỏa hiểm Bảo Việt - chi nhánh Cần Thơ

TS.Bùi Văn Sáu

21/12/2019

3

D42

sáng

4

1760340102016

Nguyễn Văn

Kết

20/3/1988

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần Marico South East Asia

PGS.TS.Vương Quốc Duy

21/12/2019

4

D42

sáng

5

1660340102064

Nguyễn Thị Thu

Nguyệt

03/8/1990

Những giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ri trong hoạt động cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ

TS.Bùi Văn Sáu

21/12/2019

5

D42

sáng

6

1760340102026

Trần Bảo

Nguyên

20/3/1990

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học an Giang

TS.Phan Anh Tú

21/12/2019

1

D42

Chiều

7

1760340102032

Nguyễn Hoàng

Phúc

28/4/1987

Các nhân tố hình thành giá trị thương hiệu SamSung ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ

PGS.TS.Lưu Thanh Đức Hải

21/12/2019

2

D42

Chiều

8

1760340102029

Nguyễn Thị Kim

Pha

05/3/1976

Quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Dược phẩm DHG đến năm 2025

TS.Nguyễn Tiến Dũng

21/12/2019

3

D42

Chiều

9

1760340102052

Đặng Thanh

Trung

24/03/1975

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức ở cục Hải Quan thành phố Cần Thơ

TS.Huỳnh Thị Thu Sương

21/12/2019

4

D42

Chiều

10

1560340102018

Thiều Quang Trí

Hưng

09/10/1983

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của công chức ngành công tác dân tộc tại Đồng bằng Sông Cửu Long

HD1:TS.Nguyễn Tiến Dũng-HD2:TS.Trần Thị Kiều Trang

14/7/2019

5

D42

Chiều

Go to top