BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

         
                 

     DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH  KẾ TOÁN,VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2019

TT

MSHV

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG DẪN

NGÀY

TT BC

PHÒNG

GHI CHÚ

1

178340301020

Vương Yến

Linh

21/01/1989

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

TS.Nguyễn Hữu Đặng

21/12/2019

1

D41

KT

2

1660340301026

Nguyễn Lâm Phương

Ngọc

25/3/1991

Kiểm soát nội bộ thu chi tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ

PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

21/12/2019

2

D41

KT

3

1660340201052

Trần Tuyết

Nhung

02/5/1975

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng doanh nghiệp tại Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

TS.Phan Anh Tú

21/12/2019

3

D41

TC

4

1660340201046

Nguyễn Thị

Nga

1981

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV chi nhánh Đồng tháp

PGS.TS.Đào Duy Huân

21/12/2019

4

D41

TC

5

1660340201049

Lê Hồng

Nguyên

20/01/1972

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh An Giang

PGS.TS.Đào Duy Huân

21/12/2019

5

D41

TC

6

1660340201071

Trần Quốc

Thành

06/02/1980

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long

TS.Nguyễn Ngọc Minh

21/12/2019

1

D41

TC

7

1660340201074

Nguyễn Tấn

Thời

15/4/1990

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang

PGS.TS.Đào Duy Huân

21/12/2019

2

D41

TC

Go to top