BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

         
                 

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN,                       VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2019

TT

MSHV

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG DẪN

NGÀY

TT BC

PHÒNG

GHI CHÚ

1

1760340201002

Cao Hoàng

Anh

12/6/1984

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

PGS.TS.Bùi Văn Trịnh

21/12/2019

1

Hội thảo

TC

2

1760340201015

Trịnh Phạm Hoàng

Lâm

27/4/1992

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh An Giang

TS.Hồ Công Hưởng

21/12/2019

2

Hội thảo

TC

3

1760340201020

Lê Thị Minh

Ngọc

06/10/1983

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyế định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

PGS.TS.Nguyễn Thị Loan

21/12/2019

3

Hội thảo

TC

4

1760340201012

Phạm Thanh

Hoa

28/8/1987

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của KH cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang

HD1:TS.Nguyễn Đức Thanh-HD2:TS.Trần Kiều Nga

21/12/2019

4

Hội thảo

TC

5

1660340201045

Nguyễn Thị

Nương

28/4/1983

Phân tích ảnh hưởng của tiếp cận tín dụng đến thu nhập của hộ sản xuất trên địa bàn huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

PGS.TS.Vương Quốc Duy

21/12/2019

5

Hội thảo

TC

6

1660340201060

Nguyễn Hữu

Phúc

15/9/1981

Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp

PGS.TS.Hoàng Thị Thanh Hằng

21/12/2019

1

Hội thảo

TC

7

1760340201044

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

16/02/1972

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

PGS.TS.Vương Quốc Duy

21/12/2019

2

Hội thảo

TC

8

1660340201132

Ngô Tuyết

Ý

27/01/1988

Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn của ngân hàng BIDV chi nhánh An Giang

PGS.TS.Lê Nguyễn Đoan Khôi

21/12/2019

3

Hội thảo

TC

Go to top