TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH THI HỌC KỲ II - LỚP THẠC SĨ QTKD 3A

Niên khóa: 2015 - 2017

Ca 1 bắt đầu từ 7g30 - Ca 3 bắt đầu từ 13g30

         
                   

Stt

Thứ

Ngày

Ca thi

Môn thi

Giảng viên

Tổng số học viên

Số thứ tự

Phòng

GHI CHÚ

1

Chủ nhật

29/5/2016

1

Quản trị sản xuất

PGS.TS. Nguyễn Phú Son

38

01-38

F36

 

37

39-75

F37

 

2

3

Quản trị chất lượng

TS. Ngô Thị Ánh

38

01-38

F36

 

37

39-75

F37

 

Cần Thơ, ngày 16 tháng 5 năm 2016

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Go to top