TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH HỌC VIÊN BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

         

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2A, NĂM 2016

         
           
                             

STT

MSHV

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGÀY SINH

NGÀY

HỘI ĐỒNG

THỨ TỰ

BUỔI

GHI CHÚ

         

1

1460340102055

Thái Ngọc

Nhân

05/7/1987

16.5.2016

27

1

Sáng

7h30

         

2

1460340102031

Trần Phi

Hùng

08/01/1978

16.5.2016

27

2

Sáng

7h30

         

3

1460340102071

Tạ Thị Ngọc

Thảo

08/12/1981

16.5.2016

27

3

Sáng

7h30

         

4

1460340102076

Nguyễn Thị Anh

Thư

07/12/1980

16.5.2016

27

4

Sáng

7h30

         

5

1460340102006

Dương Hải

Âu

15/12/1985

16.5.2016

27

5

Sáng

7h30

         

6

1460340102080

Phùng Quang

Trường

01/12/1980

16.5.2016

27

6

Sáng

7h30

         

7

1460340102037

Đặng Thị Thúy

Kiều

15/6/1980

16.5.2016

27

7

Sáng

7h30

         

8

1360340102096

Lê Thụy Đan

Phương

04/8/1983

16.5.2016

27

8

Sáng

7h30

         

1

1460340102029

Dương Thành

Huấn

12/4/1982

16.5.2016

28

1

Chiều

13h30

         

2

1460340102018

Cao Văn

Duyệt

20/7/1968

16.5.2016

28

2

Chiều

13h30

         

3

1460340102053

Trần Mộng

Ngọc

13/4/1979

16.5.2016

28

3

Chiều

13h30

         

4

1460340102063

Nguyễn Thị

Quý

08/3/1981

16.5.2016

28

4

Chiều

13h30

         

5

1460340102032

Kiều Lưu Tuyết

Hường

14/12/1977

16.5.2016

28

5

Chiều

13h30

         

6

1460340102042

Mai Thị Hồng

Loan

18/10/1985

16.5.2016

28

6

Chiều

13h30

         

7

1460340102028

Huỳnh Thị Thanh

Hồng

15/11/1984

16.5.2016

28

7

Chiều

13h30

         

8

1460340102023

Lê Thị Mỹ

Hiền

20/6/1981

16.5.2016

28

8

Chiều

13h30

         

9

1460340102046

Huỳnh Thanh

Minh

12/02/1982

16.5.2016

28

9

Chiều

13h30

         

10

1460340102066

Đoàn Việt

Tân

18/3/1983

16.5.2016

28

10

Chiều

13h30

         

                                                                              Cần Thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2016                

                                                             TRƯỞNG KHOA

                                                               (ĐÃ KÝ)

Lưu ý:  Học viên báo cáo hội đồng đề cương chi tiết tại phòng F38 – Học viên tới trước 15 phút để chuẩn bị

 

Go to top