TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

           

                KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

   

DANH SÁCH HỌC VIÊN BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT    

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2A, NĂM 2016

       STT

MSHV

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGÀY SINH

NGÀY

HỘI ĐỒNG

THỨ TỰ

BUỔI

GHI CHÚ

1

1460340102017

Lâm Bảo

Duy

22/10/1988

13.5.2016

25

1

Tối

F38

2

1460340102084

Huỳnh Hà Cẩm

Tuyến

03/8/1986

13.5.2016

25

2

Tối

F38

3

1360340102094

Nguyễn Hữu

Nhân

21/07/1987

13.5.2016

25

3

Tối

F38

4

1460340102012

Nguyễn Đăng

Định

06/3/1988

13.5.2016

25

4

Tối

F38

5

1460340102014

Lâm Thị Mỹ

Dung

15/02/1989

13.5.2016

25

5

Tối

F38

1

1460340102082

Trần Anh

Tuấn

25/9/1985

14.5.2016

26

1

Tối

F38

2

1460340102027

Lê Dương Thái

Hoàng

28/6/1986

14.5.2016

26

2

Tối

F38

3

1460340102048

Huỳnh Tiến

Mỹ

13/8/1989

14.5.2016

26

3

Tối

F38

4

1460340102016

Nguyễn Thành

Dương

05/9/1981

14.5.2016

26

4

Tối

F38

5

1460340102069

Phan Văn

Thanh

10/9/1983

14.5.2016

26

5

Tối

F38

 

                     Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 2016                      

Trưởng Khoa

  (Đã ký)

Go to top