TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

   

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

   
   
 
             

DANH SÁCH HỌC VIÊN BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2A, NĂM 2016

                   

STT

MSHV

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGÀY SINH

NGÀY

HỘI ĐỒNG

THỨ TỰ

BUỔI

GHI CHÚ

1

1460340102022

Ngô Thị Bích

Hạnh

1988

7.5.2016

21

1

Sáng

F38

2

1460340102074

Lê Phước

Thật

20/10/1984

7.5.2016

21

2

Sáng

F38

3

1460340102075

Trần Quang

Thoại

05/01/1978

7.5.2016

21

3

Sáng

F38

4

1460340102078

Nguyễn Xuân

Tiến

07/7/1977

7.5.2016

21

4

Sáng

F38

5

1460340102019

Lê Thị Thanh

Giang

12/11/1980

7.5.2016

21

5

Sáng

F38

6

1460340102057

Võ Thị Kim

Nhớ

12/02/1986

7.5.2016

22

1

Chiều

F38

7

1460340102008

Nguyễn Gia

Bình

07/02/1976

7.5.2016

22

2

Chiều

F38

8

1460340102002

Nguyễn Thị Thúy

An

01/01/1991

7.5.2016

22

3

Chiều

F38

9

1460340102050

Phạm Tống Hà

Ngân

18/12/1989

7.5.2016

22

4

Chiều

F38

10

1460340102045

Trịnh Ngọc

Mai

04/02/1976

7.5.2016

22

5

Chiều

F38

11

1460340102004

Nguyễn Thị Mai

Anh

24/10/1982

8.5.2016

23

1

Sáng

F38

12

1460340102005

Nguyễn Tuấn

Anh

25/02/1982

8.5.2016

23

2

Sáng

F38

13

1460340102007

Dương Nguyễn

Bính

09/12/1983

8.5.2016

23

3

Sáng

F38

14

1460340102013

Đỗ Minh

Đức

12/02/1982

8.5.2016

23

4

Sáng

F38

15

1460340102024

Nguyễn Trung

Hiếu

20/9/1975

8.5.2016

23

5

Sáng

F38

16

1460340102040

Lê Văn

Lành

02/02/1980

8.5.2016

24

1

Chiều

F38

17

1460340102049

Ngô Phương

Nam

20/02/1976

8.5.2016

24

2

Chiều

F38

18

1460340102056

Nguyễn Ý

Nhi

04/4/1984

8.5.2016

24

3

Chiều

F38

19

1460340102062

Võ Thanh

Quang

02/8/1983

8.5.2016

24

4

Chiều

F38

20

1460340102088

Võ Thị

Y

9/6/1985

8.5.2016

24

5

Chiều

F38

                   
           

Cần Thơ, ngày 5 tháng 5 năm 2016

           

Trưởng Khoa

 
                               (đã ký)  
Go to top