KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Điện thoại: 0292.2480.600

Địa chỉ: Lầu 2 Nhà học F, Trường Đại học Tây Đô, Số 68 Trần Chiên, KV.Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ

 

Go to top