Ngày 18/8/2018 học viên lớp cao học ngành Kế toán đã báo cáo đề cương chi tiết tại phòng Hội thảo- Dãy nhà F, Trường Đại học Tây Đô.

Buổi báo cáo có sự tham dự của các GS, PGS, TS có nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là kế toán, kiểm toán ở những trường Đại học có uy tín tại Thành phố HCM và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các anh chị học viên trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và những vấn đề cơ bản mà đề tài đặt ra.

Những đề cương còn hạn chế, thiếu sót đã được góp ý cụ thể và gợi ý them về hướng triển khai nhằm giúp các học viên thuận lợi hơn trong quá trình nghiên cứu đề tài để hoàn thành luận văn.

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo

BC ĐC Kế toán1

BC ĐC Kế toán 2

Đăng nhập

Go to top