TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ  - LỚP THẠC SĨ QTKD 2B

 

Niên khóa 2015 – 2017

 

Ca 1 bắt đầu từ 7g30 - Ca 2 bắt đầu từ 9g - Ca 3 bắt đầu từ 13g30 - Ca 4 bắt đầu từ 15g

         
                     

Stt

Thứ

Ngày

Ca thi

Môn thi

Giảng viên

Tổng số học viên

Số thứ tự

Phòng

GHI CHÚ

 
 

1

Chủ nhật

24/7/2016

1

Quản trị dự án

PGS.TS.Phướng Minh Hiệp

72

01-36

F31

   

37-72

F32

   

  3

3

Quản trị ngân hàng hiện đại

TS. Lê Long Hậu

72

01-36

F31

   

37-72

F32

   

Cần Thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2016

                                                                                                                                P.Trưởng Khoa

                             (đã ký)

                            TS.Nguyễn Lâm Điền

Go to top