LOGO-saudaihoc

           Khoa Đào tạo Sau Đại học được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-CTHĐQT - ĐHTĐ ngày 18/3/2015, tiền thân là Ban quản lý đào tạo Sau Đại học thuộc khoa Quản trị Kinh doanh

        Tháng 3/2013, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và năm 2015 ngành Tài chính - ngân hàng đã tuyển khóa đầu tiên. Đến nay Trường có gần 514  học viên thuộc 02 chuyên ngành đang theo học, đánh dấu sự phát triển về năng lực đào tạo, góp phần đưa trường Đại học Tây Đô trở thành trường Đại học tư thục đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tuyển sinh đào tạo sau đại học sau 10 năm thành lập và phát triển. Khoa đã tham gia tuyển chọn và thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận và cho doanh nghiệp.

 

 

 

Go to top