TT

 

HỌC HÀM - HỌC VỊ, CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

 

PGS.TS.Phan Văn Thơm

Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

-          Phụ trách chung

-          Giảng dạy

-          Hướng dẫn luận văn thạc sĩ

-          Nghiên cứu khoa học

2

 

TS.Nguyễn Lâm Điền

Phó Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

-          Phụ trách đào tạo và văn phòng

-          Giảng dạy

-          Hướng dẫn luận văn thạc sĩ;

-          Nghiên cứu khoa học

3

 

CN.Trương Thị Xuân Mai

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

-          Phụ trách công tác giáo vụ

-          Quản lý lớp cao học QTKD 2A, 3A, tài chính ngân hàng 3

  • Công việc khác

-          Tư vấn tuyển sinh cao học và những công việc phân công khác

4

 Lụa

Th.S.Nguyễn Thị Lụa

Email: 

-          Phụ trách các hồ sơ, thi 

-          Giải quyết chế độ chính sách cho học viên;

-          Soạn thảo các văn bản bảo vệ đề cương và luận văn thạc sĩ;

-          Cán bộ quản lý lớp cao học 

  • Công việc khác

-          Tư vấn tuyển sinh cao học và những công việc phân công khác

Go to top