Trường Đại học Tây Đô là một trong những trường ở đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Sau đại học và Trường tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2013.

      Tháng 4 năm 2015, Khoa Đào tạo Sau đại học được thành lập với nhiệm vụ tham mưu, tư vấn và tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ; đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong trường mở ngành mới, cũng như liên kết đào tạo.

      Với mục tiêu là đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, cùng với nội dung chương trình khóa học hiện đại, quy chế đào tạo được thực hiện nghiêm túc và đội ngũ giảng viên cơ hữu, mời giảng có uy tín khoa học, Khoa Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Tây Đô là cơ sở đáng tin cậy để mọi người có nhu cầu nâng cao trình độ, đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội và nhu cầu học tập cho mỗi cá nhân.

Đăng nhập

Go to top